Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 4 kết quả (0.1406245 giây)
Beginning xml with C#2008 [electronic resource] : From Novice to Professional
Tác giả: Joshi Bipin,
Thông tin xuất bản: Berkeley CA : Apress Inc , 2008
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 9781430209980
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 29391 Định dạng: PDF
Pro LINQ Object Relational Mapping with C2008 [electronic resource]
Tác giả: Mehta Vijay P,
Thông tin xuất bản: Berkeley CA : Apress Inc , 2008
Ký hiệu phân loại: 005.74
ISBN: 9781430205975
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 29393 Định dạng: PDF
Silverlight and ASP.NET Revealed [electronic resource]
Tác giả: MacDonald Matthew,
Thông tin xuất bản: Berkeley CA : Apress Inc , 2008
Ký hiệu phân loại: 005.1
ISBN: 9781430205432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 34602 Định dạng: PDF
XNA 2.0 Game Programming Recipes [electronic resource] : A Problem-Solution Approach
Tác giả: Grootjans Riemer,
Thông tin xuất bản: Berkeley CA : Apress Inc , 2008
Ký hiệu phân loại: 794.81526
ISBN: 9781430205142
ID: 34606 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục