Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 74 kết quả (0.399952 giây)
Advanced Thermodynamics for Engineers
Thông tin xuất bản: London : Arnold , 1997
Ký hiệu phân loại: 621.4021
ISBN: 034067699X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 9314 Định dạng: RAR
Metal machining : theory and applications
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: London : Arnold , 2000
Ký hiệu phân loại: 671.35
ISBN: 034069159X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 29062 Định dạng: PDF
The fundamentals of signal transmission [electronic resource] : optical fibre, waveguides and free space
Tác giả: Ibbotson L,
Thông tin xuất bản: London : Arnold , 1999
Ký hiệu phân loại: 621.3822
ISBN: 0340705760
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 66079 Định dạng: PDF
Structural vibration : analysis and damping
Tác giả: Beards C F,
Thông tin xuất bản: London : Arnold , 1996
Ký hiệu phân loại: 624.17
ISBN: 0340645806
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 66157 Định dạng: PDF
Strength of materials and structures
Tác giả: Case John,
Thông tin xuất bản: London : Arnold , 1999
Ký hiệu phân loại: 620.112
ISBN: 0340719206
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 80252 Định dạng: PDF
Common skin diseases
Tác giả: Marks Ronald,
Thông tin xuất bản: London : Arnold , 2011
Ký hiệu phân loại: 616.5
ISBN: 0340983507
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 135570 Định dạng: PDF
History and theories of psychology : a critical perspective
Tác giả: Jones Dai,
Thông tin xuất bản: London : Arnold , 2001
Ký hiệu phân loại: 150.9
ISBN: 0340741163
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 138203 Định dạng: PDF
Collins and Lyne's Microbiological methods
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: London : Arnold , 2004
Ký hiệu phân loại: 579
ISBN: 0340808969
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 142618 Định dạng: PDF
What is cultural studies? : a reader
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: London : Arnold , 1996
Ký hiệu phân loại: 306.07
ISBN: 0340652403
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Essential German grammar
Tác giả: Durrell Martin,
Thông tin xuất bản: London : Arnold , 2002
Ký hiệu phân loại: 438.2421
ISBN: 9780340741894
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 153454 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục