Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 124 kết quả (0.3592904 giây)
Wireless sensor networks : architectures and protocols
Tác giả: H Callaway Edgar,
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Auerbach , 2003
Ký hiệu phân loại: 004.68
ISBN: 0849318238
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6911 Định dạng: CHM
Critical incident management
Tác giả: B Steneckert Alan,
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Auerbach , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.4
ISBN: 084930010X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 6912 Định dạng: CHM
The ABCs of LDAP : how to install, run, and administer LDAP services
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Auerbach , 2004
Ký hiệu phân loại: 004.62
ISBN: 0849313465
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6913 Định dạng: CHM
Oracle 11i E-Business Suite from the front lines
Tác giả: J Wells April,
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Auerbach , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.7565
ISBN: 0849318610
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6929 Định dạng: CHM
Creating components : object oriented, concurrent, and distributed computing in Java
Tác giả: Charles W Kann,
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Auerbach , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 0849314992
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6944 Định dạng: CHM
Server disk management in a Windows environment
Tác giả: Robb Drew,
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Auerbach , 2004
Ký hiệu phân loại: 004.563
ISBN: 0849324327
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7367 Định dạng: CHM
Real process improvement using the CMMI
Tác giả: West Michael,
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Auerbach , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.5765
ISBN: 0849321093
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7491 Định dạng: CHM
Software configuration management
Tác giả: Keyes Jessica,
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Auerbach , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.15
ISBN: 0849319765
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7807 Định dạng: CHM
A practical approach to WBEM/CIM management
Tác giả: Hobbs Chris,
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Auerbach , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.054678
ISBN: 0849323061
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 7808 Định dạng: CHM
Enhancing LAN performance
Tác giả: Held Gilbert,
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Auerbach , 2004
Ký hiệu phân loại: 004.68
ISBN: 0849319420
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7904 Định dạng: CHM
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục