Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 4 kết quả (0.3906218 giây)
Get a bangin' body : the city gym boys' ultimate body weight workout for men and women
Tác giả: LaSalle Charles,
Thông tin xuất bản: New York NY : Avery , c2012
Ký hiệu phân loại: 613.7
ISBN: 9781583334508 (pbk.)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
The Coke machine : the dirty truth behind the world's favorite soft drink [electronic resource]
Tác giả: Blanding Michael,
Thông tin xuất bản: New York : Avery , 2010
Ký hiệu phân loại: 338.7
ISBN: 1101439408
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 92997 Định dạng: PDF
The new rules of lifting : six basic moves for maximum muscle [electronic resource]
Tác giả: Schuler Lou,
Thông tin xuất bản: New York : Avery , 2006
Ký hiệu phân loại: 613.713
ISBN: 1429513128
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 93024 Định dạng: PDF
The coming energy revolution : the search for free energy
Tác giả: Manning Jeane,
Thông tin xuất bản: Garden City Park NY : Avery Pub Group , 1996
Ký hiệu phân loại: 621.042
ISBN: 0895297132
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 50784 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục