Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 308 kết quả
Từ điển Bách Khoa Việt Nam : T.2-E-M
Tác giả: Hội đồng quốc gia chỉ đạo biên soạn từ điển Bách Khoa Việt Nam
Xuất bản: Hà Nội: Từ điển Bách khoa, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  031
 
Động lực học giải tích : Động lực học của các hệ cơ và hệ cơ - điện
Tác giả: Đỗ Sanh, Đỗ Đăng Khoa
Xuất bản: Hà Nội: Bách khoa Hà Nội, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  531.11
 
Từ điển Bách Khoa Việt Nam : T.4- T-Z
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Từ điển Bách khoa, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  031
 
Từ điển Bách Khoa Việt Nam. T.3- N-S
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Từ điển Bách khoa, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  031
 
Động vật thực vật : Những câu hỏi khoa học lý thú nhà trường chưa dạy
Tác giả: Gia Văn, Bùi Đức Hùng, Vương Mộng Bưu
Xuất bản: Hà Nội: Bách Khoa Hà Nội, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  590
 
Từ điển bách khoa dược học
Tác giả: Nguyễn Duy Cương, Nguyễn Hữu Quỳnh
Xuất bản: Hà Nội: Từ điển Bách Khoa, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.103
 
Văn phong khoa học kỹ thuật
Tác giả: Thạc Bình Cường
Xuất bản: Hà Nội: Bách khoa Hà Nội, 2017
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  808.0666
 
Hội thảo khoa học công trình xây dựng có phần ngầm-bài học từ các sự cố và giải pháp phòng chống Tp.HCM, 02/08/2008
Tác giả:
Xuất bản: : Bách Khoa Hà Nội, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.19
 
Bách khoa thư Hồ Chí Minh . T.1- Hồ Chí Minh với giáo dục - đào tạo : Tư liệu - sơ giản
Tác giả: Phan Ngọc Liên, Nguyên An
Xuất bản: TpHCM: Từ điển Bách khoa, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  335.512
 
Sách tra cứu về chất lượng điện năng
Tác giả: Bạch Quốc Khánh, Đinh Thành Việt, Hoàng Hữu Thuận, Lê Văn Doanh, Nguyễn Sỹ Chương, Phùng Anh Tuấn, Trần Đình Long
Xuất bản: Hà Nội: Bách khoa, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3191
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục