Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 5 kết quả (0.3700461 giây)
The evolution of desire : strategies of human mating
Tác giả: Buss David M,
Thông tin xuất bản: New York : BasicBooks , 2003
Ký hiệu phân loại: 306.7
ISBN: 046500802X
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 41078 Định dạng: PDF
Losing ground : American social policy, 1950-1980
Tác giả: Murray Charles A,
Thông tin xuất bản: New York : BasicBooks , 1994
Ký hiệu phân loại: 305.896
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 115163 Định dạng: PDF
Nature's mind : the biological roots of thinking, emotions, sexuality, language, and intelligence
Thông tin xuất bản: New York : BasicBooks , 1992
Ký hiệu phân loại: 570
ISBN: 0465048633
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 138729 Định dạng: PDF
Myths of gender : biological theories about women and men
Thông tin xuất bản: New York NY : BasicBooks , 1985
Ký hiệu phân loại: 155.33
ISBN: 0465047904
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 152632 Định dạng: PDF
Not out of Africa :how Afrocentrism became an excuse to teach myth as history
Tác giả: Lefkowitz Mary R,
Thông tin xuất bản: New York : BasicBooks , c1996
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 0465098371
Bộ sưu tập: Tham khảo
1

Truy cập nhanh danh mục