Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 92 kết quả
Burn [electronic resource]
Tác giả: Maya Banks
Xuất bản: New York: Berkley Books, 2013
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.6
 
Hell is always today [electronic resource]
Tác giả: Jack Higgins
Xuất bản: New York: Berkley Books, 2005
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.914
 
Real vampires have more to love [electronic resource]
Tác giả: Gerry Bartlett
Xuất bản: New York: Berkley Books, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.6
 
The harlequin
Tác giả: Laurell K Hamilton
Xuất bản: New York: Berkley Books, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
A Christmas to remember : a Cape Light novel [electronic resource]
Tác giả: Thomas Kinkade, Katherine Spencer
Xuất bản: New York: Berkley Books, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
A Christmas promise [electronic resource] : a Cape Light novel
Tác giả: Thomas Kinkade, Katherine Spencer
Xuất bản: New York: Berkley Books, 2005
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
What ifs? of American history : eminent historians imagine what might have been [electronic resource]
Tác giả: Antony Beevor, Robert Cowley
Xuất bản: New York: Berkley Books, 2001
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  973
 
Fever [electronic resource]
Tác giả: Christine Feehan
Xuất bản: New York: Berkley Books, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Perish twice [electronic resource]
Tác giả: Robert B Parker
Xuất bản: New York: Berkley Books, 2000
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Night school [electronic resource]
Tác giả: Marianne Mancusi
Xuất bản: New York: Berkley Books, 2011
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục