Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 6 kết quả (0.0312496 giây)
Stability and Control of Dynamical Systems with Applications [electronic resource] : A Tribute to Anthony N. Michel
Tác giả: Derong Liu
Boston MA: Birkhäuser Boston Imprint Birkhäuser, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 629.8
 
Nonlinear Control of Engineering Systems [electronic resource] : A Lyapunov-Based Approach
Tác giả: Warren E Dixon
Boston MA: Birkhäuser Boston Imprint Birkhäuser, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 629.836
 
Control Systems Theory with Engineering Applications [electronic resource]
Tác giả: Sergey Edward Lyshevski
Boston MA: Birkhäuser Boston Imprint Birkhäuser, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 629.8
 
Control Systems with Actuator Saturation [electronic resource] : Analysis and Design
Tác giả: Tingshu Hu
Boston MA: Birkhäuser Boston Imprint Birkhäuser, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 519
 
Lyapunov-Based Control of Mechanical Systems [electronic resource]
Tác giả: Marcio S Queiroz
Boston MA: Birkhäuser Boston Imprint Birkhäuser, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 629.8
 
Qualitative Theory of Hybrid Dynamical Systems [electronic resource]
Tác giả: Alexey S Matveev
Boston MA: Birkhäuser Boston Imprint Birkhäuser, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 519
 
1

Truy cập nhanh danh mục