Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 201 kết quả (0.1399511 giây)
Community Policy Analysis Modeling
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Ames Iowa : Blackwell Pub , 2006
Ký hiệu phân loại: 303.301
ISBN: 9780813804538
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Characterization of the Cellulosic Cell Wall
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Iowa : Blackwell Pub , 2006
Ký hiệu phân loại: 571.682
ISBN: 9780813804392
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Mental Health and Well-Being in Animals
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Iowa : Blackwell Pub , 2005
Ký hiệu phân loại: 636.0893
ISBN: 9780813804897
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Alternative health practices for livestock
Tác giả: Morris Thomas F,
Thông tin xuất bản: Ames Iowa : Blackwell Pub , 2006
Ký hiệu phân loại: 636.089
ISBN: 0813817641 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Feature and magazine writing : action, angle, and anecdotes
Tác giả: Sumner David E,
Thông tin xuất bản: Ames Iowa : Blackwell Pub , 2005
Ký hiệu phân loại: 808
ISBN: 0813805198 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Văn học
Advances in food diagnostics
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Ames Iowa : Blackwell Pub , 2007
Ký hiệu phân loại: 664.07
ISBN: 0813822211 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Microbial diversity : form and function in prokaryotes
Thông tin xuất bản: Malden MA : Blackwell Pub , 2005
Ký hiệu phân loại: 579
ISBN: 0632047089
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 25441 Định dạng: PDF
Plant roots : growth, activity, and interaction with soils
Tác giả: Gregory P J,
Thông tin xuất bản: Oxford Ames Iowa : Blackwell Pub , 2006
Ký hiệu phân loại: 575.54
ISBN: 1405119063
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 25629 Định dạng: PDF
Chemical calculations at a glance
Tác giả: Yates Paul,
Thông tin xuất bản: Malden MA : Blackwell Pub , 2005
Ký hiệu phân loại: 540.151
ISBN: 0824704444
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 25630 Định dạng: PDF
Ecology : from individuals to ecosystems
Tác giả: Begon Michael,
Thông tin xuất bản: Malden MA : Blackwell Pub , 2006
Ký hiệu phân loại: 577
ISBN: 1405111178
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 25632 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục