Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 73 kết quả (0.6599975 giây)
Crop post-harvest : science and technology.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Oxford UK Malden MA : Blackwell Science , 2002
Ký hiệu phân loại: 631.582
ISBN: 0632057238
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 81115 Định dạng: PDF
Philosophy of Science in the twentieth century : four central themes
Tác giả: Gillies Donald,
Thông tin xuất bản: Oxford UK Cambridge Mass USA : Blackwell , 1993
Ký hiệu phân loại: 501
ISBN: 0631158642
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 27847 Định dạng: PDF
Melanoma : critical debates
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Oxford Malden MA : Blackwell Science , 2002
Ký hiệu phân loại: 616.99477
ISBN: 0470709073
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
A field guide to the neogene sedimentary basins of the Almería Province, SE Spain[electronic resource]
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Oxford Malden MA : Blackwell Science , 2001
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9781444300604
Bộ sưu tập: Tham khảo
A companion to science fiction
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Malden Mass Oxford : Blackwell Pub , 2005
Ký hiệu phân loại: 809.3
ISBN: 1405112182
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 88385 Định dạng: PDF
Principles and practice of analytical chemistry
Tác giả: Fifield F W,
Thông tin xuất bản: Malden MA : Blackwell Science , 2000
Ký hiệu phân loại: 543
ISBN: 0632053844
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 25442 Định dạng: PDF
Sea ice : an introduction to its physics, chemistry, biology, and geology
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 551.343
ISBN: 0632058080
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 25444 Định dạng: PDF
Anatomy at a glance
Tác giả: Faiz Omar,
Thông tin xuất bản: Malden MA : Blackwell Science , 2002
Ký hiệu phân loại: 611
ISBN: 0632059346
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 25446 Định dạng: PDF
Vitamins : their role in the human body
Tác giả: Ball G F M,
Thông tin xuất bản: Ames Iowa : Blackwell Science , 2004
Ký hiệu phân loại: 613.2
ISBN: 0632064781
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 25448 Định dạng: PDF
Electric cables handbook
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Oxford Malden Mass : Blackwell Science , 1997
Ký hiệu phân loại: 621.31934
ISBN: 0632040750
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 27744 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục