Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 374 kết quả (0.7200027 giây)
What Makes Writing Academic
Tác giả: Molinari Julia,
Thông tin xuất bản: : Bloomsbury Academic , 20220321
Ký hiệu phân loại: 808.066378
ISBN: 9781350243958
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
What Makes Writing Academic : Rethinking Theory for Practice
Tác giả: Molinari Julia,
Thông tin xuất bản: : Bloomsbury Academic , 2022
Ký hiệu phân loại: 808.066378
ISBN: 9781350243958
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Securing Peace
Thông tin xuất bản: : Bloomsbury Academic , 2011
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9781849665872
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
War and Peace in the Western Political Imagination : From Classical Antiquity to the Age of Reason
Tác giả: Manning Roger B,
Thông tin xuất bản: London : Bloomsbury Academic , 20160310
Ký hiệu phân loại: 303.66
ISBN: 9781474258722
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Indigenous Women's Voices : 20 Years on from Linda Tuhiwai Smith's Decolonizing Methodologies
Tác giả: Lee Emma,
Thông tin xuất bản: London : Bloomsbury Academic , 2021
Ký hiệu phân loại: 305.80072
ISBN: 9781350237506
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Global Animation Theory : International Perspectives at Animafest Zagreb
Thông tin xuất bản: New York : Bloomsbury Academic , 2018
Ký hiệu phân loại: 791.4334
ISBN: 9781501337154
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Scarcity in the Modern World : History, Politics, Society and Sustainability, 1800-2075
Thông tin xuất bản: : Bloomsbury Academic , 2019
Ký hiệu phân loại:
ISBN: /dx.doi.org/10.5040/9781350040946
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Propaganda and Conflict : War, Media and Shaping the Twentieth Century
Tác giả: Connelly Mark,
Thông tin xuất bản: : Bloomsbury Academic , 2019
Ký hiệu phân loại:
ISBN: /dx.doi.org/10.5040/9781788316736
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Peirce's Twenty-Eight Classes of Signs and the Philosophy of Representation : Rhetoric, Interpretation and Hexadic Semio...
Tác giả: Jappy Tony,
Thông tin xuất bản: London : Bloomsbury Academic , 2016
Ký hiệu phân loại: 190
ISBN: 9781474264853
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Fashion, History, Museums : Inventing the display of dress
Tác giả: Petrov Julia,
Thông tin xuất bản: London : Bloomsbury Academic , 2019
Ký hiệu phân loại: 391.0074
ISBN: 9781350049000
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục