Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 40 kết quả (0.3906695 giây)
Jonathan Strange & Mr. Norrell
Tác giả: Clarke Susanna,
Thông tin xuất bản: London : Bloomsbury Publishing , 2004
Ký hiệu phân loại: 823.92
ISBN: 0747570558
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 40728 Định dạng: PDF
Harry Potter and the philosopher's stone
Tác giả: Rowling J K,
Thông tin xuất bản: London : Bloomsbury Publishing , 1997
Ký hiệu phân loại: 823.914
ISBN: 0747532699
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 86039 Định dạng: PDF
Complete road bike maintenance / elektronisk ressurs
Tác giả: Andrews Guy,
Thông tin xuất bản: London : Bloomsbury Publishing , 2013
Ký hiệu phân loại: 629.28772
ISBN: 9781408186466
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 93990 Định dạng: EPUB
A Creative Approach to Teaching Grammar [electronic resource]
Tác giả: Burrows Peter,
Thông tin xuất bản: London : Bloomsbury Publishing , 2014
Ký hiệu phân loại: 372.61
ISBN: 1472909046
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 95457 Định dạng: PDF
Universal father :a life of Pope John Paul II
Tác giả: OConnor Garry,
Thông tin xuất bản: New York : Bloomsbury Publishing , 2005
Ký hiệu phân loại: 262.001
ISBN: 1596910968
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 95540 Định dạng: PDF
Galileo's daughter [electronic resource] : a historical memoir of science, faith, and love
Tác giả: Sobel Dava,
Thông tin xuất bản: Sl : Bloomsbury Publishing , 2009
Ký hiệu phân loại: 520
ISBN: 0802777473
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 95662 Định dạng: EPUB
Allied communication to the public during the Second World War : national and transnational networks
Tác giả: Eliot Simon,
Thông tin xuất bản: New York : Bloomsbury Publishing , 2020
Ký hiệu phân loại: 940.5488
ISBN: 9781350105126
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ID: 143130 Định dạng: PDF
Capitalism's holocaust of animals : a non-Marxist critique of capital, philosophy and patriarchy
Tác giả: Kolozova Katerina,
Thông tin xuất bản: London : Bloomsbury Publishing , 2020
Ký hiệu phân loại: 179.3
ISBN: 9781350109681
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 143380 Định dạng: PDF
Literary Couples and 20th-Century Life Writing : Narrative and Intimacy
Tác giả: Utell Janine,
Thông tin xuất bản: London UK : Bloomsbury Publishing , 2020
Ký hiệu phân loại: 823.91409
ISBN: 9781350003453
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 144831 Định dạng: PDF
The Bloomsbury companion to language industry studies / edited by Erik Angelone, Maureen Ehrensberger-Dow and Gary Massey
Tác giả: Angelone Eri7,
Thông tin xuất bản: London : Bloomsbury Publishing , 2020
Ký hiệu phân loại: 418.02
ISBN: 9781350024939
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 144951 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục