Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3 kết quả (0.740002 giây)
Introduction to marine engineering
Tác giả: Taylor D A,
Thông tin xuất bản: Oxford Boston : Butterworth Heinemann , 1996
Ký hiệu phân loại: 623.87
ISBN: 0750625309
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Introduction to marine engineering [electronic resource]
Tác giả: Taylor D A,
Thông tin xuất bản: Oxford Boston : Butterworth Heinemann , 1996
Ký hiệu phân loại: 623.87
ISBN: 0585470685
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 43782 Định dạng: PDF
Introduction to marine engineering
Tác giả: Taylor D A,
Thông tin xuất bản: Oxford Boston : Butterworth Heinemann , 1996
Ký hiệu phân loại: 623.8
ISBN: 0750625309
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 78459 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục