Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 19 kết quả (0.5400494 giây)
Food Dehydration : A Dictionary and Guide
Tác giả: Brennan JG,
Thông tin xuất bản: Oxford : Butterworth Heinemann , 1994
Ký hiệu phân loại: 664.0284
ISBN: 0750611308
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 7821 Định dạng: RAR
Liquid filtration
Thông tin xuất bản: Boston : Butterworth Heinemann , 1998
Ký hiệu phân loại: 660.284245
ISBN: 0750670479
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 7823 Định dạng: RAR
Biotechnological Innovations in Chemical Synthesis
Thông tin xuất bản: UK : Butterworth Heinemann , 1997
Ký hiệu phân loại: 660.6
ISBN: 0750605618
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 9322 Định dạng: RAR
Handbook of Chemical Processing Equipment
Thông tin xuất bản: Boston : Butterworth Heinemann , 2000
Ký hiệu phân loại: 660.283
ISBN: 0750671262
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 9328 Định dạng: RAR
Supercritical fluid extraction : principles and practice
Tác giả: McHugh Mark A,
Thông tin xuất bản: Boston : Butterworth Heinemann , 1994
Ký hiệu phân loại: 660.284248
ISBN: 0750692448
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 9331 Định dạng: RAR
Introduction to marine engineering
Tác giả: Taylor D A,
Thông tin xuất bản: Oxford Boston : Butterworth Heinemann , 1996
Ký hiệu phân loại: 623.87
ISBN: 0750625309
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Beginning AutoCAD 2002
Tác giả: McFarlane Robert,
Thông tin xuất bản: Oxford : Butterworth Heinemann , 2002
Ký hiệu phân loại: 005
ISBN: 0750656107
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 42490 Định dạng: PDF
Designing capable and reliable products
Tác giả: Booker J D,
Thông tin xuất bản: Oxford Boston : Butterworth Heinemann , 2001
Ký hiệu phân loại: 658.5752
ISBN: 0750650761
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 42498 Định dạng: PDF
Engineering materials 2 : an introduction to microstructures, processing and design
Tác giả: Ashby M F,
Thông tin xuất bản: Oxford Boston : Butterworth Heinemann , 1998
Ký hiệu phân loại: 620.11
ISBN: 0750640197
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 42507 Định dạng: PDF
Statistical process control
Tác giả: Oakland John S,
Thông tin xuất bản: Oxford : Butterworth Heinemann , 2003
Ký hiệu phân loại: 658.562015
ISBN: 0750657669
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 43492 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục