Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 11 kết quả (0.015625 giây)
Để trở thành nhà lãnh đạo cẩm nang dành cho các nhà quản trị song ngữ Anh-Việt = how to be a leader
Tác giả: AUren Uris
Cà Mau: Cà Mau, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 658.4092
 
Hãy tự cứu mình, tự giúp mình
Tác giả: Samuel Smiles
Cà Mau: Mũi Cà Mau, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 370.115
 
Những bài thuốc tâm huyết của 800 danh y Trung Quốc đương đại
Tác giả: Thang Nhất Tân
Cà Mau: Mũi Cà Mau, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 615.88
 
Thảo dược trị các bệnh phụ khoa
Tác giả: Thục Nhàn
Cà Mau: Mũi Cà Mau, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 615.88
 
Thụ tinh nhân tạo và chăm sóc cho heo
Tác giả: Nguyễn Huy Hoàng
Cà Mau: Mũi Cà Mau, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 636.4082
 
Tự luyện côn nhị khúc (Lưỡng tiết côn). Tập 2- Chiến đấu tự vệ
Tác giả: Trần Đồng Quang Hòa
Cà Mau: Mũi Cà Mau, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc: 796.8
 
Danh từ kỹ thuật Anh - Việt = English - Vietnamese Technical Terms
Tác giả: Nghiêm Thế Gi
Cà Mau: Mũi Cà mau, 1996
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc: 620.003
 
Từ điển Anh - Việt Xây dựng và Địa ốc = English - Vietnamese dictionary of construction and real estate
Tác giả: Hà Nam
Cà Mau: Mũi Cà mau, 1997
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc: 624.03
 
Sao Chép Ổ Cứng GHOST 4.0
Tác giả: Lê Hoàn
TpHCM: Cà Mau, 1999
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc: 004.56
 
Ngân hàng trong nền kinh tế thị trường
Tác giả: Nguyễn Đức Thảo
TpHCM: Cà Mau, 1995
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 332.1
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục