Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1 kết quả (0.680502 giây)
Transformational tourism : tourist perspectives
Tác giả: Reisinger Yvette,
Thông tin xuất bản: Cambridge MA : CAB International , 2013
Ký hiệu phân loại: 338.4/791
ISBN: 9781780642093
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 146433 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục