Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 17 kết quả (0.6000151 giây)
International trade and food security : the future of Indian agriculture
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Boston MA : CAB International , 2016
Ký hiệu phân loại: 382.410954
ISBN: 9781780642826
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 156548 Định dạng: PDF
Tourism and visual culture, volume 2 : methods and cases
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : CAB International , c2010
Ký hiệu phân loại: 306.4819
ISBN: 9781845936112 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Parasitic nematodes : molecular biology, biochemistry, and immunology
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 592.57
ISBN: 9781845937591 (hardcover)
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
The gene-for-gene relationship in plant-parasite interactions
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 632.3
ISBN: 0851991645
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Biotechnology and plant genetic resources : conservation and use
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Oxon New York : CAB International , 1997
Ký hiệu phân loại: 631.5
ISBN: 0851991424
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 81246 Định dạng: PDF
Cultural tourism
Tác giả: Raj Razaq,
Thông tin xuất bản: Cambridge MA : CAB International , 2013
Ký hiệu phân loại: 910.68
ISBN: 1845939239
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ID: 137192 Định dạng: PDF
Transition to agricultural market economies : the future of Kazakhstan, Russia, and Ukraine
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Boston MA : CAB International , 2015
Ký hiệu phân loại: 338.10947
ISBN: 9781780645353
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 156549 Định dạng: PDF
Heritage tourism destinations : preservation, communication and development
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Boston MA : CAB International , 2016
Ký hiệu phân loại: 338.4791
ISBN: 9781780646770
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 156550 Định dạng: PDF
Tourism theory : concepts, models and systems
Tác giả: Lohmann Gui,
Ký hiệu phân loại: 910.01
ISBN: 9781780647159
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ID: 156551 Định dạng: PDF
Farm business management : the human factor
Tác giả: Nuthall P L,
Ký hiệu phân loại: 630.68
ISBN: 1845935985
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 146032 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục