Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 45 kết quả (0.4199993 giây)
Hemp diseases and pests : management and biological control : an andvanced treatise
Tác giả: McPartland J M,
Thông tin xuất bản: New York NY : CABI Pub , 2000
Ký hiệu phân loại: 633.5399
ISBN: 0511064837
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 25616 Định dạng: PDF
Forest tourism and recreation :case studies in environmental management
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Wallingford UK New York : CABI Pub , 2000
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 0851994148 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Tham khảo
Soil erosion and sediment redistribution in river catchments : measurement, modelling, and management
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Wallingford UK Cambridge MA : CABI Pub , c2006
Ký hiệu phân loại: 551.302
ISBN: 0851990509 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Microbiological methods for assessing soil quality
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Wallingford UK Cambridge MA : CABI Pub , c2006
Ký hiệu phân loại: 579.1757
ISBN: 0851990983 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
The biology of terrestrial molluscs
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 594
ISBN: 0851993184 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Principles of cattle production
Thông tin xuất bản: Wallingford Oxon New York : CABI Pub , c2001
Ký hiệu phân loại: 636.2
ISBN: 0851994385 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
The behavioural ecology of parasites
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Wallingford Oxon UK New York : CABI Pub , c2002
Ký hiệu phân loại: 577.857
ISBN: 0851996159 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Equine reproductive physiology, breeding, and stud management
Thông tin xuất bản: Oxon UK New York NY : CABI Pub , c2003
Ký hiệu phân loại: 636.1082
ISBN: 0851996434 (pbk. : alk. paper)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Amino acids in animal nutrition
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 636.0852
ISBN: 085199654X (alk. paper)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Poultry behaviour and welfare
Tác giả: Appleby Michael C,
Ký hiệu phân loại: 636.5
ISBN: 0851996671 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục