Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 12 kết quả (0.3599563 giây)
Windows Media 9 series by example
Tác giả: Johnson Nels,
Thông tin xuất bản: San Francico : CMP Books , 2003
Ký hiệu phân loại: 006.6
ISBN: 1578202043
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6818 Định dạng: CHM
Game design workshop : designing, prototyping and playtesting games
Tác giả: Fullerton Tracy,
Thông tin xuất bản: San Francico : CMP Books , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.13
ISBN: 1578202221
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7372 Định dạng: CHM
After effects on the spot : time-saving tips & shortcuts from the pros
Thông tin xuất bản: San Francico : CMP Books , 2004
Ký hiệu phân loại: 778.5
ISBN: 1578202396
ID: 7811 Định dạng: CHM
Going Wi-Fi
Tác giả: Reynolds Janice,
Thông tin xuất bản: : CMP Books , 2003
Ký hiệu phân loại: 658.4038
ISBN: 1578203015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 11999 Định dạng: CHM
The complete e-commerce book
Tác giả: Reynolds Janice,
Thông tin xuất bản: Berkeley : CMP Books , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.872
ISBN: 1578203120
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12001 Định dạng: CHM
The complete guide to game audio : for composers, musicians, sound designers, and game developers
Tác giả: Marks Aaron,
Thông tin xuất bản: Lawrence Kansas : CMP Books , 2001
Ký hiệu phân loại: 621.3893
ISBN: 0195135016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 25669 Định dạng: PDF
Network tutorial, fifth edition [electronic resource]
Tác giả: Steinke Steve,
Thông tin xuất bản: San Francisco : CMP Books , 2003
Ký hiệu phân loại: 004.6
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 38248 Định dạng: CHM
Embedded control systems in C/C+ + [electronic resource] : an introduction for software developers using MATLAB
Tác giả: Ledin Jim,
Thông tin xuất bản: San Francisco Calif : CMP Books , 2004
Ký hiệu phân loại: 004.21
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 38353 Định dạng: CHM
Real-time concepts for embedded systems
Tác giả: Li Qing,
Thông tin xuất bản: San Francisco CA : CMP Books , 2003
Ký hiệu phân loại: 004
ISBN: 1578201241
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 48936 Định dạng: CHM
Embedded systems dictionary [electronic resource]
Tác giả: Ganssle Jack G,
Thông tin xuất bản: San Francisco : CMP Books , 2003
Ký hiệu phân loại: 004.163
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 48937 Định dạng: CHM
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục