Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 388 kết quả (0.3906405 giây)
Complex survey data analysis with SAS
Tác giả: Lewis Taylor H,
Ký hiệu phân loại: 519.530285555
ISBN: 1498776779
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 156242 Định dạng: PDF
Logistics engineering handbook
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press , 2008
Ký hiệu phân loại: 658.5
ISBN: 084933053X
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 157692 Định dạng: PDF
Neuroanatomical basis of clinical neurology
Tác giả: Arslan Orhan,
Ký hiệu phân loại: 612.8
ISBN: 9781439848333
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 106939 Định dạng: PDF
Forensic Computer Crime Investigation
Tác giả: Thomas A Johnson,
Thông tin xuất bản: : CRC Taylor Francis , 2006
Ký hiệu phân loại: 363.25
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 21095 Định dạng: PDF
Silicon heterostructure handbook : materials, fabrication, devices, circuits, and applications of SiGe and Si strained-l...
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Boca Raton FL : CRC Taylor Francis , 2006
Ký hiệu phân loại: 621.381528
ISBN: 0849335590 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Traumatic brain injury :methods for clinical and forensic neuropsychiatric assessment
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9780849381386 (hbk.)
Bộ sưu tập: Tham khảo
The biomedical engineering handbook
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Boca Raton FL : CRC Taylor Francis , 2015
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9781439825334
Bộ sưu tập: Tham khảo
The essential handbook of ground-water sampling [electronic resource]
Tác giả: Nielsen David,
Ký hiệu phân loại: 628.161
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 65336 Định dạng: PDF
Reinforced concrete design with FRP composites [electronic resource]
Tác giả: GangaRao Hota V S,
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 65494 Định dạng: PDF
Surface phenomena in fusion welding processes [electronic resource]
Tác giả: Deyev German F,
Thông tin xuất bản: Boca Raton FL : CRC Taylor Francis , 2006
Ký hiệu phân loại: 671.52
ISBN: 0849398835
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 66122 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục