Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3 kết quả (0.6600002 giây)
Drug abuse handbook
Tác giả: Karch Steven B,
Thông tin xuất bản: Boca Raton Fla : CRC Press , 1998
Ký hiệu phân loại: 616.86
ISBN: 0849326370
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 9792 Định dạng: PDF
Addiction and the medical complications of drug abuse
Tác giả: Karch Steven B,
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press , 2008
Ký hiệu phân loại: 616.8606
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 132340 Định dạng: PDF
Karch's Pathology of Drug Abuse
Tác giả: Karch Steven B,
Thông tin xuất bản: : CRC Press Inc , 2007
Ký hiệu phân loại: 615.78
ISBN: 0849303435
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 17926 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục