Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 364 kết quả (0.4399985 giây)
Complex survey data analysis with SAS
Tác giả: Lewis Taylor H,
Ký hiệu phân loại: 519.530285555
ISBN: 1498776779
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 156242 Định dạng: PDF
Logistics engineering handbook
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press , 2008
Ký hiệu phân loại: 658.5
ISBN: 084933053X
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 157692 Định dạng: PDF
Second harmonic generation imaging
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press Taylor Francis , 2014
Ký hiệu phân loại: QH 212.F55
ISBN: 9781439849156
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 152860 Định dạng: PDF
Introduction to engineering mechanics : a continuum approach
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Taylor Francis CRC Press , 2015
Ký hiệu phân loại: 620.1
ISBN: 9781482219487
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 107055 Định dạng: PDF
Kinematics and dynamics of mechanical systems : implementation in MATLAB and SimMechanics
Tác giả: Russell Kevin,
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press Taylor Francis , 2019
Ký hiệu phân loại: 621.015311
ISBN: 9781138584044
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 137573 Định dạng: PDF
The essentials of data science : knowledge discovery using R
Tác giả: Williams Graham J,
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Taylor Francis CRC Press , 2018
Ký hiệu phân loại: 006.312
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 123877 Định dạng: PDF
Sensory shelf life estimation of food products
Tác giả: Hough Guillermo,
Thông tin xuất bản: Boca Raton FL : CRC Press Taylor Francis , 2010
Ký hiệu phân loại: 664
ISBN: 142009291X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 80942 Định dạng: PDF
Food biotechnology
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : CRC Press Taylor Francis , 2006
Ký hiệu phân loại: 664
ISBN: 0824753291
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 106632 Định dạng: PDF
Web security : a whitehat perspective
Tác giả: Hanqing Wu,
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Taylor Francis CRC Press , 2014
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 9781466592612
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 103516 Định dạng: PDF
Simulation of dynamic systems with MATLAB and Simulink
Tác giả: Klee Harold,
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Taylor Francis CRC Press , 2018
Ký hiệu phân loại: 003.3
ISBN: 9781498787772
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 137570 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục