Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 295 kết quả (0.4375505 giây)
Health technology management : a systematic approach
Tác giả: Hegarty Francis,
Ký hiệu phân loại: 610.284
ISBN: 1498703550
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 132761 Định dạng: PDF
Complex survey data analysis with SAS
Tác giả: Lewis Taylor H,
Ký hiệu phân loại: 519.530285555
ISBN: 1498776779
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 156242 Định dạng: PDF
Aging is a group-selected adaptation : theory, evidence, and medical implications
Tác giả: Mitteldorf Josh,
Ký hiệu phân loại: 571.878
ISBN: 9781498715287
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 152989 Định dạng: PDF
Reinforced concrete structural reliability
Tác giả: ElReedy Mohamed A,
Thông tin xuất bản: Boca Raton Fla : CRC Taylor Francis Group , 2013
Ký hiệu phân loại: 624.18341
ISBN: 9781439874172
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 123395 Định dạng: PDF
An architectural approach to level design
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Taylor Francis Group , 2014
Ký hiệu phân loại: 005.12
ISBN: 9781466585416
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 156124 Định dạng: PDF
Neuroanatomical basis of clinical neurology
Tác giả: Arslan Orhan,
Ký hiệu phân loại: 612.8
ISBN: 9781439848333
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 106939 Định dạng: PDF
Cesarean delivery : a comprehensive illustrated practical guide
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 618.86
ISBN: 1482226332
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Cesarean delivery : a comprehensive illustrated practical guide
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 2017 B-081
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 132361 Định dạng: PDF
Blasting in mines :new trends : workshop hosted by Fragblast 10 - the 10th International Symposium on Rock Fragmentation...
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9780415621397 (hardback)
Bộ sưu tập: Tham khảo
Signals and systems analysis in biomedical engineering
Tác giả: Northrop Robert B,
Ký hiệu phân loại: 610.28
ISBN: 1439812519
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục