Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 205 kết quả (0.4565158 giây)
Cambridge First Certificate in English 3 for Updated Exam
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: : Cambridge English , 2009
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 118129 Định dạng: PDF
English pronunciation in use : Elementary
Tác giả: Hancock Mark,
Thông tin xuất bản: UK : Cambridge University , 2007
Ký hiệu phân loại: 428.34
ISBN: 9780521672627
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 147855 Định dạng: PDF
Professional English in Use Law
Tác giả: BrownGillian D,
Ký hiệu phân loại: 428.2402434
ISBN: 0521685427
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 88847 Định dạng: PDF
A course in English language teaching
Tác giả: Ur Penny,
Thông tin xuất bản: UK : Cambridge University Press , 2012
Ký hiệu phân loại: 428
ISBN: 9781107684676
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
English Language Teaching
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: London : Cambridge University Press , 2020
Ký hiệu phân loại: 428.007
ISBN: 9781107940932
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Telephoning in English [sound recording]
Tác giả: Naterop B Jean,
Thông tin xuất bản: Cambridge : Cambridge University Press , 2004
Ký hiệu phân loại: 428.3
ISBN: 0521539110
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 48374 Định dạng: PDF
Cambridge English for marketing
Tác giả: Robinson Nick,
Thông tin xuất bản: Cambridge : Cambridge University Press , 2010
Ký hiệu phân loại: 428.024658
ISBN: 9780521124607
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 148765 Định dạng: PDF
Advanced English for translation
Tác giả: Chamberlin Dennis,
Thông tin xuất bản: Cambridge : Cambridge , 1987
Ký hiệu phân loại: 428.2
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Word-formation in English
Tác giả: Plag Ingo,
Ký hiệu phân loại: 425
ISBN: 0521525632
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 39363 Định dạng: PDF
A student's introduction to English grammar
Ký hiệu phân loại: 428.2
ISBN: 0521612888
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 112387 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục