Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 2 trong 1401 kết quả (0.6999538 giây)
Numerical Recipes in C
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: : Cambridge University Press , 1992
Ký hiệu phân loại: 519.4028553
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 21060 Định dạng: PDF
Numerical recipes in C : the art of scientific computing
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 519.4285
ISBN: 0521431085
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 25419 Định dạng: PDF
Numerical recipes in C : the art of scientific computing
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 519.4028553
ISBN: 0521431085
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 40737 Định dạng: PDF
Numerical recipes in C : the art of scientific computing
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge : Cambridge University Press , 1995
Ký hiệu phân loại: 519.4028553
ISBN: 0521431085
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 47420 Định dạng: PDF
Numerical recipes : the art of scientific computing [electronic resource]
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 518
ISBN: 0511335555
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 90045 Định dạng: PDF
Numerical recipes : the art of scientific computing
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 518
ISBN: 0521706858
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 112485 Định dạng: PDF
Cambridge IELTS. 3 : examination papers from the University of Cambridge Local Examinations Syndicate.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge : Cambridge University Press , 2002
Ký hiệu phân loại: 428.0076
ISBN: 052101333X
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 47070 Định dạng: PDF
Cambridge IELTS. 4 : examination papers from University of Cambridge ESOL Examinations : English for speakers of other languages.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge : Cambridge University Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 428.24076
ISBN: 0521544629
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 47144 Định dạng: PDF
Cambridge IELTS. 6 : examination papers from University of Cambridge ESOL Examinations : English for speakers of other languages.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge : Cambridge University Press , 2007
Ký hiệu phân loại: 428.24076
ISBN: 9780521693073
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 49634 Định dạng: PDF
Cambridge IELTS 3 :examination papers from the University of Cambridge Local Examinations Syndicate
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge : Cambridge University Press , 2002
Ký hiệu phân loại: 428.0287
ISBN: 052101333x
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 95471 Định dạng: PDF

Truy cập nhanh danh mục