Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2043 kết quả (0.3319263 giây)
Advanced English for translation
Tác giả: Chamberlin Dennis,
Thông tin xuất bản: Cambridge : Cambridge , 1987
Ký hiệu phân loại: 428.2
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
English Phonetics and Phonology : A Practical Course
Tác giả: Roach Peter,
Thông tin xuất bản: Cambridge : Cambridge , 1992
Ký hiệu phân loại: 428.1
ISBN: 0521407184
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Listening 3
Tác giả: Collie Joanne,
Thông tin xuất bản: Cambridge : Cambridge , 1993
Ký hiệu phân loại: 428.3
ISBN: 0521367492
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Semantics A Coursebook
Tác giả: Hurford James R,
Thông tin xuất bản: Cambridge : Cambridge , 1983
Ký hiệu phân loại: 420.0143
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Ship Or Sheep? : An Intermediate Pronunciation Course
Tác giả: Baker Ann,
Thông tin xuất bản: Cambridge : Cambridge , 1991
Ký hiệu phân loại: 428.1
ISBN: 052128354X
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Java frameworks and components : accelerate your Web application development
Tác giả: Nash Michael,
Thông tin xuất bản: Cambridge : Cambridge , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 0521520592
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6793 Định dạng: CHM
Survivability and Traffic Grooming in WDM Optical Networks
Tác giả: Dinowitz Michael,
Thông tin xuất bản: : Cambridge , 2006
Ký hiệu phân loại: 621.3827
ISBN: 0511137540
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 11794 Định dạng: PDF
Codes and ciphers : Julius Caesar, the Enigma, and the internet
Thông tin xuất bản: New York NY : Cambridge , 2004
Ký hiệu phân loại: 652.8
ISBN: 0511042183
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 11865 Định dạng: PDF
Business services orchestration
Tác giả: Sadiq Waqar,
Thông tin xuất bản: kd : Cambridge , 2003
Ký hiệu phân loại: 658.4038
ISBN: 0521819814
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12183 Định dạng: CHM
An introduction to support vector machines
Tác giả: Cristianini Nello,
Thông tin xuất bản: : Cambridge , 2000
Ký hiệu phân loại: 006.31
ISBN: 0521780195
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 13022 Định dạng: CHM
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục