Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 375 kết quả (0.5499467 giây)
Organic chemistry
Tác giả: McMurry John,
Thông tin xuất bản: Boston MA USA : Cengage Learning , 2016
Ký hiệu phân loại: 547
ISBN: 1305080483
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 106858 Định dạng: PDF
David Busch's Sony Alpha DSLR-a390/a290 guide to digital photography
Tác giả: Busch David D,
Thông tin xuất bản: Boston MA : Cengage Learning , 2010
Ký hiệu phân loại: 771.3
ISBN: 1435459164
ID: 67484 Định dạng: PDF
Killer photos with your Iphone
Tác giả: Bamberg Matthew,
Thông tin xuất bản: Boston MA : Cengage Learning , 2010
Ký hiệu phân loại: 771
ISBN: 1435456890
ID: 67500 Định dạng: PDF
RPG maker for teens [electronic resource]
Tác giả: Duggan Michael,
Thông tin xuất bản: Boston : Cengage Learning , 2012
Ký hiệu phân loại: 793.93
ISBN: 1435459660
ID: 77644 Định dạng: PDF
Irreverent photo tools for digital photographers [electronic resource]
Tác giả: Weinrebe Steve,
Thông tin xuất bản: Boston MA : Cengage Learning , 2009
Ký hiệu phân loại: 775
ID: 65217 Định dạng: PDF
Picture Yourself As A Magician : step-by-step instruction for the street, stage, parties, card table, and more
Tác giả: Kawamoto Wayne N,
Thông tin xuất bản: Boston MA : Cengage Learning , 2008
Ký hiệu phân loại: 793.8
ISBN: 1598634992
ID: 81036 Định dạng: PDF
Organic chemistry : a short course
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Belmont CA : Cengage Learning , 2012
Ký hiệu phân loại: 547
ISBN: 1111425566
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 70059 Định dạng: PDF
Introduction to private security
Tác giả: Hess Karen M,
Thông tin xuất bản: Belmont CA : Cengage Learning , 2008
Ký hiệu phân loại: 363.289
ISBN: 9780534632045
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 67507 Định dạng: PDF
Principles of chemistry : the molecular science
Tác giả: Moore John W,
Thông tin xuất bản: : Cengage Learning , 2009
Ký hiệu phân loại: 540
ISBN: 9780495390794
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 67032 Định dạng: PDF
Microsoft Office 2010 : advanced
Tác giả: Shelly Gary B,
Thông tin xuất bản: Boston MA : Cengage Learning , 2011
Ký hiệu phân loại: 005.369
ISBN: 1439078548
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 74564 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục