Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 417 kết quả
Principles of foundation engineering
Tác giả: Braja M Das
Xuất bản: Mason OH: Cengage, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (rar)
ddc:  624.15
 
Chemistry
Tác giả: Kenneth W Whitten
Xuất bản: Belmont CA: Cengage, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  540
 
The Challenge of effective speaking
Tác giả: Verderber F Rudolph
Xuất bản: Belmont CA: Cengage, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808.51
 
Nutrition : concepts & controversies
Tác giả: Frances Sizer Webb, Eleanor Noss Whitney
Xuất bản: Boston MA: Cengage, 2020
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.2
 
Java programming
Tác giả: Joyce Farrell
Xuất bản: Australia United States: Cengage, 2019
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.2762
 
Teaching young children in multicultural classrooms : issues,concepts, and strategies
Tác giả: Wilma J Robles de Melendez, Vesna Beck
Xuất bản: Boston: Cengage, 2019
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  370.117
 
Du tac au tac : managing conversations in French
Tác giả: Jeannette D Bragger
Xuất bản: Boston MA: Cengage, 2012
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  448.3
 
Engineering ethics : concepts and cases
Tác giả: C E Harris, Elaine E Englehardt, Ray W James, Michael S Pritchard, Michael J Rabins
Xuất bản: Australia Boston MA: Cengage, 2019
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  174.962
 
Management
Tác giả: Danny Samson, Richard L Daft, Timothy Donnet
Xuất bản: Australia: Cengage, 2021
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658
 
Principles of chemistry : the molecular science
Tác giả: John W Moore
Xuất bản: : Cengage Learning, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  540
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục