Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 735 kết quả (0.0300541 giây)
Các văn bản pháp luật về vệ sinh môi trường và bảo vệ thực vật
Tác giả: Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia
Hà Nội: Chính Trị Quốc Gia, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 344.046
 
Bộ luật lao động của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tác giả: Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia
Hà Nội: Chính Trị Quốc Gia, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 344.01
 
Bộ luật hình sự của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tác giả: Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia
Hà Nội: Chính Trị Quốc Gia, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 345
 
Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)
Tác giả: 
Hà Nội: Chính Trị Quốc Gia, 1998
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 341.2473
 
Luật hôn nhân và gia đình
Tác giả: Tác giả tập thể
Hà Nội: Chính Trị Quốc Gia, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 346.015
 
Hệ thống các văn bản pháp luật về bảo hiểm và bảo vệ quyền lợi của người tham gia bảo hiểm 2003
Tác giả: Nhiều tác giả
Hà Nội: Chính Trị Quốc Gia, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 346.08
 
Việt Nam với tiến trình gia nhập tổ chức thương mại thế giới
Tác giả: Phan Thanh Phố
Hà Nội: Chính Trị Quốc Gia, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 382.92
 
Bách khoa tri thức quốc phòng toàn dân
Tác giả: Tác giả tập thể
Hà Nội: Chính Trị Quốc Gia, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 355.00903
 
Giáo trình tư pháp quốc tế
Tác giả: Bành Quốc Tuấn
Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 340.9
 
Thủy quân Triều Nguyễn (1802-1884) : sách chuyên khảo
Tác giả: Bùi Gia Khánh
Hà Nội: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc: 959.7
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục