Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 127 kết quả (0.030001 giây)
Giáo trình trung cấp lý luận chính trị - hành chính : Tư tưởng Hồ Chí Minh
Tác giả: Phạm Hồng Chương
H: Chính trị Hành chính, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 335.4309597
 
Giáo trình trung cấp lý luận chính trị - hành chính : Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam và lý luận cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam
Tác giả: Đặng Đình Phú
H: Chính trị Hành chính, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 335.52
 
Hỏi và đáp kinh tế chính trị Mác - Lênin
Tác giả: Hoàng Thị Bích Loan
H: Chính trị Hành chính, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 335.4
 
Quy định thi hành điều lệ Đảng khóa XI, hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng và những điều Đảng viên không được làm
Tác giả: 
Hà Nội: Chính trị Hành chính, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 324.2
 
Chủ nghĩa xã hội khoa học
Tác giả: Nguyễn An Ninh
H: Chính trị Hành chính, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 335.4
 
Nghiệp vụ công tác đảng đoàn thể ở cơ sở. Tập 2
Tác giả: 
H: Chính trị Hành chính, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 324.2
 
Nghiệp vụ công tác Đảng đoàn thể ở cơ sở . Tập 1
Tác giả: 
H: Chính trị Hành chính, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 324.2
 
Hỏi và đáp triết học Mác-Lênin
Tác giả: Vũ Quang Tạo
Hà Nội: Chính trị Hành chính, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 335.411
 
Tuyển chọn các bài nói và viết của các lãnh đạo Đảng, nhà nước qua các thời kỳ
Tác giả: Thùy Linh
Hà Nội: Chính trị Hành chính, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 324.220597
 
Hội nhập quốc tế về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam
Tác giả: Kiều Thị Thanh
Hà Nội: Chính trị Hành chính, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 346.0482
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục