Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 130 kết quả (0.640578 giây)
A guide to MATLAB object-oriented programming
Tác giả: Register Andy H,
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Chapman HallCRC , 2007
Ký hiệu phân loại: 005.117
ISBN: 158488911X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 15468 Định dạng: PDF
Modern vacuum physics
Tác giả: Chambers A,
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Chapman HallCRC , 2005
Ký hiệu phân loại: 533.5
ISBN: 0849324386
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 25594 Định dạng: PDF
Continuum mechanics and plasticity
Tác giả: Wu HanChin,
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Chapman HallCRC , 2005
Ký hiệu phân loại: 531
ISBN: 1584883634
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 25660 Định dạng: PDF
A programmer's companion to algorithm analysis
Tác giả: Leiss Ernst L,
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Chapman HallCRC , 2007
Ký hiệu phân loại: 005.1
ISBN: 1584886730
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 43708 Định dạng: PDF
Codes : the guide to secrecy from ancient to modern times
Tác giả: Mollin Richard A,
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Chapman HallCRC , 2005
Ký hiệu phân loại: 005.82
ISBN: 1584884703
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 39494 Định dạng: PDF
The electrical engineering handbook [electronic resource] : CRCnetBASE
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Boca Raton FL : Chapman HallCRCnetBase , 2000
Ký hiệu phân loại: 621.3
ISBN: 0849321778
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 37685 Định dạng: PDF
C++ for mathematicians [electronic resource] : an introduction for students and professionals
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Chapman HallCRC , 2006
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 158488584X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 27670 Định dạng: PDF
CRC standard probability and statistics tables and formulae
Tác giả: Zwillinger Daniel,
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Chapman HallCRC , 2000
Ký hiệu phân loại: 519.22
ISBN: 1584880597
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 28028 Định dạng: PDF
Bioinformatics : a practical approach
Tác giả: Ye Shui Qing,
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Chapman HallCRC , 2008
Ký hiệu phân loại: 570.285
ISBN: 1584888105
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 27718 Định dạng: PDF
Dictionary of carbohydrates with CD-ROM
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Chapman HallCRC , 2006
Ký hiệu phân loại: 572
ISBN: 0849338298
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 43464 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục