Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 112 kết quả (0.410046 giây)
A guide to MATLAB object-oriented programming
Tác giả: Register Andy H,
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Chapman HallCRC , 2007
Ký hiệu phân loại: 005.117
ISBN: 158488911X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 15468 Định dạng: PDF
Modern vacuum physics
Tác giả: Chambers A,
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Chapman HallCRC , 2005
Ký hiệu phân loại: 533.5
ISBN: 0849324386
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 25594 Định dạng: PDF
Continuum mechanics and plasticity
Tác giả: Wu HanChin,
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Chapman HallCRC , 2005
Ký hiệu phân loại: 531
ISBN: 1584883634
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 25660 Định dạng: PDF
C++ for mathematicians [electronic resource] : an introduction for students and professionals
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Chapman HallCRC , 2006
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 158488584X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 27670 Định dạng: PDF
Bioinformatics : a practical approach
Tác giả: Ye Shui Qing,
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Chapman HallCRC , 2008
Ký hiệu phân loại: 570.285
ISBN: 1584888105
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 27718 Định dạng: PDF
CRC standard probability and statistics tables and formulae
Tác giả: Zwillinger Daniel,
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Chapman HallCRC , 2000
Ký hiệu phân loại: 519.22
ISBN: 1584880597
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 28028 Định dạng: PDF
Design and analysis of experiments with SAS
Tác giả: Lawson John,
Thông tin xuất bản: Boca Raton FL : Chapman HallCRC , c2010
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9781420060607 (hard back : alk. paper)
Bộ sưu tập: Tham khảo
Statistical theory
Tác giả: Lindgren B W,
Thông tin xuất bản: New York NY : Chapman Hall , 1993
Ký hiệu phân loại: 519.5
ISBN: 0412041812 :
Bộ sưu tập: Tham khảo
Nonparametric regression and generalized linear models :a roughness penalty approach
Tác giả: Green P J,
Thông tin xuất bản: London New York : Chapman Hall , 1994
Ký hiệu phân loại: 519.5/36
ISBN: 0412300400
Bộ sưu tập: Tham khảo
Symmetric multivariate and related distributions
Tác giả: Fang Kaitai,
Thông tin xuất bản: London New York : Chapman and Hall , 1990
Ký hiệu phân loại: 519.2/4
ISBN: 0412314304
Bộ sưu tập: Tham khảo
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục