Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 16 kết quả
Encyclopedia of clothing and fashion
Tác giả: Valerie Steele
Xuất bản: : Charles Scribners Sons, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  391.003
 
Encyclopedia of clothing and fashion
Tác giả: Valerie Steele
Xuất bản: Farmington Hills MI: Charles Scribners Sons, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  391
 
Africa : an encyclopedia for students
Tác giả: John Middleton
Xuất bản: New York: Charles Scribners Sons, 2002
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  960
 
Encyclopedia of modern Asia
Tác giả: Karen Christensen, David Levinson
Xuất bản: New York: Charles Scribners Sons, 2002
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  950
 
New dictionary of the history of ideas [electronic resource]
Tác giả: Maryanne Cline Horowitz
Xuất bản: New York: Charles Scribners Sons, 2005
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  903
 
Europe 1450 to 1789 : encyclopedia of the early modern world
Tác giả: Jonathan Dewald
Xuất bản: New York: Charles Scribners Sons, 2004
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  940.2
 
New dictionary of scientific biography
Tác giả: Noretta Koertge
Xuất bản: Detroit: Charles Scribners Sons, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  509.22
 
New dictionary of the history of ideas
Tác giả: Maryanne Cline Horowitz
Xuất bản: New York: Charles Scribners Sons, 2005
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  901.9
 
The Middle Ages
Tác giả: William C Jordan
Xuất bản: New York: Charles Scribners Sons, 1996
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  909.073
 
Europe 1789 to 1914 : encyclopedia of the age of industry and empire
Tác giả: John M Merriman, J M Winter
Xuất bản: Detroit: Charles Scribners Sons, 2006
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  940.2
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục