Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 10 kết quả
Molecular cloning : a laboratory manual
Tác giả: Joseph Sambrook, David W Russell
Xuất bản: Cold Spring Harbor NY: Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  576.5
 
The coiled spring : how life begins
Tác giả: Ethan Bier
Xuất bản: Cold Spring Harbor NY: Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.8
 
Transcriptional regulation in eukaryotes : concepts, strategies, and techniques
Tác giả: Michael Carey, Stephen T Smale
Xuất bản: Cold Spring Harbor NY: Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.8
 
Abraham Lincoln's DNA and other adventures in genetics
Tác giả: Philip Reilly
Xuất bản: Cold Spring Harbor NY: Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  599.93
 
Translational control of gene expression
Tác giả: John W B Hershey, Michael Mathews, Nahum Sonenberg
Xuất bản: Cold Spring Harbor NY: Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572
 
Stem cell biology
Tác giả: Richard L Gardner, David Gottlieb, Daniel R Marshak
Xuất bản: Cold Spring Harbor NY: Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.8
 
The unfit : a history of a bad idea
Tác giả: Elof Axel Carlson
Xuất bản: Cold Spring Harbor NY: Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.9209
 
Bioinformatics : sequence and genome analysis
Tác giả: David W Mount
Xuất bản: Cold Spring Harbor NY: Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.8633
 
Genes & signals
Tác giả: Mark Ptashne, Alexander Gann
Xuất bản: Cold Spring Harbor New York: Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.8
 
Prion Biology and Diseases
Tác giả: Stanley B Prusiner
Xuất bản: : Cold Spring Harbor Laboratory PressUS, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.83
 
1

Truy cập nhanh danh mục