Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3 kết quả (0.3899196 giây)
The elements of artificial intelligence : an introduction using LISP
Tác giả: Tanimoto S,
Thông tin xuất bản: Rockville MD : Computer Science Press , 1987
Ký hiệu phân loại: 006.3
ISBN: 0881751138
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 45550 Định dạng: PDF
Common LISP : an interactive approach
Thông tin xuất bản: New York : Computer Science Press , 1992
Ký hiệu phân loại: 005.13
ISBN: 0716782189
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 73949 Định dạng: PDF
An introduction to the theory of computation
Tác giả: Gurari Eitan,
Thông tin xuất bản: New York NY : Computer Science Press , 1989
Ký hiệu phân loại: 004
ISBN: 0716781824
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 78188 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục