Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 7 kết quả (0.6099517 giây)
Cut the Cord! The Consumer's Guide to VoIP
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Boston MA : Thomson Course Technology PTR , 2005
Ký hiệu phân loại: 004.6
ISBN: 1592009883
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 9732 Định dạng: CHM
Digital Food Photography
Tác giả: Manna Lou,
Thông tin xuất bản: : Course Technology PTR , 2005
Ký hiệu phân loại: 778.99641
ISBN: 1592008208
ID: 11957 Định dạng: CHM
Going Digital
Tác giả: Jarvis JD,
Thông tin xuất bản: : Course Technology PTR , 2005
Ký hiệu phân loại: 776
ISBN: 1592009182
ID: 11958 Định dạng: CHM
Laptop music power! : the comprehensive guide
Tác giả: Von Seggern John,
Thông tin xuất bản: nt : Thomson Course Technology PTR , 2005
Ký hiệu phân loại: 786.76
ISBN: 1592008224
ID: 12123 Định dạng: CHM
Roland vs recorder power! : the comprehensive guide
Tác giả: Skelnik Chris,
Thông tin xuất bản: nt : Thomson Course Technology PTR , 2005
Ký hiệu phân loại: 004.1
ISBN: 1592008364
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 12124 Định dạng: CHM
Microsoft Visual C? 2005 Express Edition programming for the absolute beginner
Tác giả: Bakharia Aneesha,
Thông tin xuất bản: Boston Mass : Course Technology PTR , 2006
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 1592008186
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 15439 Định dạng: CHM
Microsoft Visual Basic 2005 express edition programming for the absolute beginner [electronic resource]
Tác giả: Ford Jerry Lee,
Ký hiệu phân loại: 005.2768
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 38516 Định dạng: CHM
1

Truy cập nhanh danh mục