Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 81 kết quả (0.4200897 giây)
Photographs from the edge of reality : true stories about shooting on location, surviving, and learning along the way
Tác giả: Harrington John,
Ký hiệu phân loại: 770.92
ISBN: 143545782X
ID: 74438 Định dạng: PDF
The multiplayer classroom : designing coursework as a game
Tác giả: Sheldon Lee,
Ký hiệu phân loại: 375.001
ISBN: 1435458443
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 65483 Định dạng: PDF
A guide to computer user support for help desk & support specialists
Tác giả: Beisse Fred,
Ký hiệu phân loại: 004.0688
ISBN: 113318782X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 104128 Định dạng: PDF
Ethical hacking and countermeasures
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9781435483606 (v. 1 : pbk.)
Bộ sưu tập: Tham khảo
Ethical hacking and countermeasures
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9781435483606 (v. 1 : pbk.)
Bộ sưu tập: Tham khảo
Java for COBOL programmers, third edition [electronic resource]
Tác giả: Byrne John C,
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 30895 Định dạng: PDF
The language of SQL
Tác giả: Rockoff Larry,
Ký hiệu phân loại: 005.7565
ISBN: 143545751X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 65497 Định dạng: PDF
Guide to computer forensics and investigations
Tác giả: Nelson Bill,
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 1435498836
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 67175 Định dạng: PDF
Take your iPad to work
Tác giả: Proffitt Brian,
Ký hiệu phân loại: 004.1675
ISBN: 1435458990
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 71520 Định dạng: PDF
David Busch's mastering digital SLR photography
Tác giả: Busch David D,
Ký hiệu phân loại: 770
ISBN: 143545832X
ID: 71701 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục