Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 39 kết quả
How things work encyclopedia
Tác giả: Carrie Love, Margaret Parrish, Penny Smith
Xuất bản: New York: DK Publishing, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  600
 
Eyewitness ancient Egypt expert files
Tác giả: Kate Spence
Xuất bản: : DK Publishing, 2008
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  932
 
How to cook : [delicious dishes perfect for teen cooks]
Tác giả: Maggie Mayhew
Xuất bản: London New York: DK Publishing, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  641.5
 
Nude photography : the art and the craft
Tác giả: Pascal Baetens
Xuất bản: New York: DK Publishing, 2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.9
 
Street food : exploring the world's most authentic tastes
Tác giả: Tom Kime
Xuất bản: London New York: DK Publishing, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  641.59
 
Science rocks!
Tác giả: Ian Graham, Mike Goldsmith, Dan Wright
Xuất bản: New York London: DK Publishing, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  502.8
 
Home emergency guide
Tác giả:
Xuất bản: New York: DK Publishing, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  640
 
1001 ways to stay young naturally
Tác giả: Susannah Marriott
Xuất bản: New York: DK Publishing, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  612.68
 
Danger!
Tác giả: Kim Bryan, Laura Buller
Xuất bản: New York: DK Publishing, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  500
 
Art
Tác giả: Robert CummingRobert Cumming
Xuất bản: New York NY: DK Publishing, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  700
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục