Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 12 kết quả (0.7199955 giây)
Basics of design : layout and typography for beginners
Tác giả: Graham Lisa,
Thông tin xuất bản: Canada : Thomson Delmar learning , 2002
Ký hiệu phân loại: 686.2252
ISBN: 9780766813625
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Interviewing and salary negotiation : for job hunters, career changers, consultants, and freelancers
Tác giả: Wendleton Kate,
Thông tin xuất bản: Canada : Thomson Delmar Learning , 1999
Ký hiệu phân loại: 650.14
ISBN: 9781564144348
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Director MX : Inside Macromedia Series
Thông tin xuất bản: Canada : Thomson Delmar Learning , 2002
Ký hiệu phân loại: 006.7
ISBN: 9781401814779
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Exotic animal care & management
Tác giả: Judah Vicki,
Thông tin xuất bản: Clifton Park NY : Thomson Delmar Learning , 2008
Ký hiệu phân loại: 636.089
ISBN: 141804198X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 41666 Định dạng: PDF
100% career success
Tác giả: Solomon Amy,
Thông tin xuất bản: Clifton Park NY : Thomson Delmar Learning , 2007
Ký hiệu phân loại: 650.1
ISBN: 1418016322
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 93018 Định dạng: PDF
An illustrated guide to veterinary medical terminology
Thông tin xuất bản: Australia : Thomson Delmar Learning , 2009
Ký hiệu phân loại: 636.089
ISBN: 1435420128
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 104848 Định dạng: PDF
Psychosocial occupational therapy : an evolving practice
Tác giả: Cara Elizabeth,
Thông tin xuất bản: Clifton Park NY : Thomson Delmar Learning , 2013
Ký hiệu phân loại: 616.89165
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 132648 Định dạng: PDF
Best practice : the pros on Adobe Photoshop
Tác giả: Toland Toni,
Ký hiệu phân loại: 006.686
ISBN: 1418011428 (pbk.)
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Exploring motion graphics
Tác giả: Gallagher Rebecca,
Thông tin xuất bản: Clifton Park NY : Thomson Delmar Learning , 2007
Ký hiệu phân loại: 006.696
ISBN: 1418014214
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Exploring Web technologies for designers
Tác giả: Bennett James,
Thông tin xuất bản: Clifton Park NY : Thomson Delmar Learning , 2008
Ký hiệu phân loại: 006.7
ISBN: 141804184X (pbk.)
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục