Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 26 kết quả (0.7199593 giây)
Spatial Thinking and External Representation: Towards a Historical Epistemology of Space
Thông tin xuất bản: Berlin : Edition Open Access , 2016
Ký hiệu phân loại: 940
ISBN: 9783945561089
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Cavendish: The Experimental Life
Thông tin xuất bản: Berlin : Edition Open Access , 2016
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9783945561065
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Bernardino Baldi's In mechanica Aristotelis problemata exercitationes
Tác giả: Elio Nenci,
Thông tin xuất bản: : Edition Open Access , 2011
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9783869319612
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Metallurgy, Ballistics and Epistemic Instruments: The Nova scientia of Nicolò Tartaglia - A New Edition
Tác giả: Matteo Valleriani,
Thông tin xuất bản: : Edition Open Access , 2013
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9783844252583
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Guidobaldo del Monte's Mechanicorum liber
Tác giả: Jurgen Renn,
Thông tin xuất bản: Berlin : Edition Open Access , 2010
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9783869319629
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Equilibrium Controversy: Guidobaldo del Monte's Critical Notes on the Mechanics of Jordanus and Benedetti and their ...
Tác giả: Jurgen Renn,
Thông tin xuất bản: : Edition Open Access , 2012
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9783869319599
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Globalization of Knowledge in the Iberian Colonial World
Tác giả: Helge Wendt ed,
Thông tin xuất bản: : Edition Open Access , 2016
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9783945561072
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Non-Isothermal Kinetic Methods: Workbook and Laboratory Manual
Thông tin xuất bản: : Edition Open Access , 2013
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9783844246933
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Research and Pedagogy: A History of Quantum Physics through Its Textbooks
Tác giả: Jaume Navarro ed,
Thông tin xuất bản: Berlin : Edition Open Access , 2013
Ký hiệu phân loại: 070.9
ISBN: 9783844258714
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Catalysis for the Conversion of Biomass and Its Derivatives
Tác giả: Abhaya K Datye ed,
Thông tin xuất bản: Berlin : Edition Open Access , 2013
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9783844242829
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục