Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.3906762 giây)
Principles of reinforced concrete
Tác giả: Guo Zhenhai,
Thông tin xuất bản: Oxford : Elsevier ButterworthHein , 2014
Ký hiệu phân loại: 624.1
ISBN: 9780128008591
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 123442 Định dạng: PDF
Principles of reinforced concrete
Tác giả: Guo Zhenhai,
Thông tin xuất bản: Oxford : Elsevier ButterworthHein , 2014
Ký hiệu phân loại: 624.18341
ISBN: 0128008598
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 154350 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục