Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 64 kết quả (0.7969309 giây)
Elsevier Butterworth-Heinemann
Tác giả: Tho Ian,
Thông tin xuất bản: : Elsevier ButterworthHeinemann , 2005
Ký hiệu phân loại: 004.0687
ISBN: 0750665742
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 13324 Định dạng: PDF
Trojans, worms, and spyware
Tác giả: Erbschloe Michael,
Thông tin xuất bản: : Elsevier Butterworth Heinemann , 2005
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 0750678488
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 13336 Định dạng: PDF
People-focused knowledge management
Tác giả: Wiig Karl M,
Thông tin xuất bản: nt : Elsevier Butterworth Heinemann , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.4038
ISBN: 0750677775
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12057 Định dạng: PDF
Elasticity
Tác giả: Howard Martin,
Thông tin xuất bản: : Elsevier Butterworth Heinemann , 2005
Ký hiệu phân loại: 531.382
ISBN: 0126058113
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 11835 Định dạng: PDF
What business really wants from IT : a collaborative guide for business directors and CIOs [electronic resource]
Tác giả: White Terry,
Ký hiệu phân loại: 004
ISBN: 9780750660969
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 77464 Định dạng: PDF
Pounder's marine diesel engines and gas turbines
Tác giả: Pounder C Coulson,
Ký hiệu phân loại: 623.87236
ISBN: 0750658460
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 43491 Định dạng: PDF
Manage IT as a business
Tác giả: Lientz Bennet P,
Thông tin xuất bản: nt : Elsevier Butterworth Heinemann , 2004
Ký hiệu phân loại: 004.068
ISBN: 0750678259
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 12091 Định dạng: PDF
Chemical process safety [electronic resource] : learning from case histories, 3rd edition
Tác giả: Sanders R E,
Ký hiệu phân loại: 660
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 42467 Định dạng: PDF
Combustion processes in propulsion : control, noise and pulse detonation
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 658.382
ISBN: 0123693942
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 28915 Định dạng: PDF
Contemporary Theory of Conservation
Thông tin xuất bản: Oxford : Elsevier Butterworth Heinemann , 2005
Ký hiệu phân loại: 745
ISBN: 0750662247
ID: 16213 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục