Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 11 kết quả (0.3124987 giây)
Short-range wireless communication : fundamentals of RF system design and application
Tác giả: Bensky Alan,
Ký hiệu phân loại: 621.384
ISBN: 0750677821
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 25491 Định dạng: PDF
Programming 32-bit microcontrollers in C : exploring the PIC32
Tác giả: Di Jasio Lucio,
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 0750687096
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 25867 Định dạng: PDF
PIC microcontrollers
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Amsterdam Boston : Elsevier Newnes , 2008
Ký hiệu phân loại: 629.895416
ISBN: 0750686154
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 25868 Định dạng: PDF
Digital systems design with FPGAs and CPLDs
Tác giả: Grout Ian,
Thông tin xuất bản: Amsterdam Boston : Elsevier Newnes , 2008
Ký hiệu phân loại: 621.381
ISBN: 9780750683975
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 25871 Định dạng: PDF
Self on audio
Tác giả: Self Douglas,
Thông tin xuất bản: Amsterdam Boston : Elsevier Newnes , 2006
Ký hiệu phân loại: 621.38284
ISBN: 0750647655
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 43477 Định dạng: PDF
Data conversion handbook
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Burlington Mass : Elsevier Newnes , 2005
Ký hiệu phân loại: 621.38159
ISBN: 0750678410
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 47741 Định dạng: PDF
Manual of engineering drawing
Tác giả: Simmons C H,
Thông tin xuất bản: Oxford Burlington MA : Elsevier Newnes , 2004
Ký hiệu phân loại: 604.2
ISBN: 0750651202
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 49098 Định dạng: PDF
Wireless networking technology : from principles to successful implementation
Tác giả: Rackley Steve,
Thông tin xuất bản: Oxford Boston : Elsevier Newnes , 2007
Ký hiệu phân loại: 384.5
ISBN: 0750667885
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 66855 Định dạng: PDF
Principles of functional verification
Tác giả: Meyer Andreas,
Thông tin xuất bản: Burlington MA : Elsevier Science Newnes , 2004
Ký hiệu phân loại: 621.3815
ISBN: 0750676175
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 65466 Định dạng: PDF
Just-in-Time Math for Engineers [electronic resource]
Tác giả: Fripp Archibald,
Ký hiệu phân loại: 510
ISBN: 0750675357
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 35401 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục