Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 8 kết quả (0.2812532 giây)
Mexifornia : a state of becoming
Thông tin xuất bản: San Francisco : Encounter Books , 2003
Ký hiệu phân loại: 305.868
ISBN: 1893554732
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 86844 Định dạng: PDF
Londonistan [electronic resource]
Tác giả: Phillips Melanie,
Thông tin xuất bản: New York : Encounter Books , 2006
Ký hiệu phân loại: 363.3250941
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 87383 Định dạng: PDF
Why the West is best [electronic resource] : a Muslim apostate's defense of liberal democracy
Tác giả: Ibn Warraq,
Thông tin xuất bản: New York : Encounter Books , 2011
Ký hiệu phân loại: 909.09821
ISBN: 1594035776
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ID: 104518 Định dạng: PDF
The Road to Fatima Gate [electronic resource] : The Beirut Spring, the Rise of Hezbollah, and the Iranian War Against Is...
Tác giả: Totten Michael,
Thông tin xuất bản: New York : Encounter Books , 2011
Ký hiệu phân loại: 956.053
ISBN: 9781594035432
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ID: 104556 Định dạng: PDF
Wounds that will not heal : affirmative action and our continuing racial divide
Tác giả: Nieli Russell,
Thông tin xuất bản: New York : Encounter Books , 2012
Ký hiệu phân loại: 331.13
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 115439 Định dạng: PDF
Escape from North Korea : the untold story of Asia's underground railroad
Thông tin xuất bản: New York London : Encounter Books , 2012
Ký hiệu phân loại: 305.9
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 115440 Định dạng: PDF
Saving Justice : Watergate, the Saturday night massacre and other adventures of a Solicitor General
Tác giả: Bork Robert H,
Thông tin xuất bản: New York : Encounter Books , 2013
Ký hiệu phân loại: 973.924092
ISBN: 9781594035180
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ID: 115441 Định dạng: PDF
Admirable evasions : how psychology undermines morality
Thông tin xuất bản: New York London : Encounter Books , 2015
Ký hiệu phân loại: 150
ISBN: 1594037876
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 138671 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục