Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 5 kết quả (0.1718698 giây)
Design and construction of nuclear power plants
Thông tin xuất bản: Berlin Germany : Ernst Sohn , 2013
Ký hiệu phân loại: 621.4832
ISBN: 3433030421
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 107323 Định dạng: PDF
Computational engineering for concrete structures
Ký hiệu phân loại: 624.18340285
ISBN: 3433030545
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 158057 Định dạng: PDF
Strengthening of Concrete Structures With Adhesive Bonded Reinforcement : design and dimensioning of CFRP laminates and ...
Tác giả: Zilch Konrad,
Thông tin xuất bản: Germany : Wiley Ernst Sons , 2015
Ký hiệu phân loại: 624.1834
ISBN: 9783433030868
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 123544 Định dạng: PDF
Ingenieurbaustoffe[electronic resource]
Thông tin xuất bản: Berlin : Ernst Sohn Verlag , 2010
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9783433600511
Bộ sưu tập: Tham khảo
Statische Beurteilung historischer Tragwerke.Band 2,Holzkonstruktionen[electronic resource]
Tác giả: Holzer Stefan M,
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9783433603703
Bộ sưu tập: Tham khảo
1

Truy cập nhanh danh mục