Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 7 kết quả (0.4400102 giây)
The online rules of successful companies
Tác giả: Miller Robin,
Thông tin xuất bản: kd : FT Prentice Hall , 2003
Ký hiệu phân loại: 658.84
ISBN: 0130668427
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12176 Định dạng: CHM
Introduction to accounting and finance
Tác giả: Black Geoff,
Ký hiệu phân loại: 657
ISBN: 0273711628
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 48011 Định dạng: PDF
Economics
Tác giả: Sloman John,
Thông tin xuất bản: Harlow : FT Prentice Hall , 2006
Ký hiệu phân loại: 330
ISBN: 0273705121
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 66119 Định dạng: PDF
Economics for business : competition, macro-stability, and globalisation
Tác giả: McAleese Dermot,
Ký hiệu phân loại: 330
ISBN: 0273683985
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 95809 Định dạng: PDF
E-business and e-commerce management : strategy, implementation, and practice
Tác giả: Chaffey Dave,
Ký hiệu phân loại: 658.872
ISBN: 9780273719601
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 138722 Định dạng: PDF
E-business and e-commerce management : strategy, implementation and practice
Tác giả: Chaffey Dave,
Thông tin xuất bản: Harlow : FT Prentice Hall , 2007
Ký hiệu phân loại: 658.872
ISBN: 0273707523
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
The economics of business strategy
Tác giả: Lipczynski John,
Ký hiệu phân loại: 658.401
ISBN: 0273676253
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 96019 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục