Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 296 kết quả (0.3281685 giây)
The Facts on File encyclopedia of health and medicine.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York NY : Facts On File , 2007
Ký hiệu phân loại: 610.3
ISBN: 0816060630
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 37720 Định dạng: PDF
The Facts on File dictionary of chemistry
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : Facts on File , 2005
Ký hiệu phân loại: 540
ISBN: 0816056498
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 65115 Định dạng: PDF
The Facts on File biology handbook
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : Facts On File , 2006
Ký hiệu phân loại: 570
ISBN: 0816058776
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 66002 Định dạng: PDF
The Facts on File physics handbook
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : Facts on File , 2006
Ký hiệu phân loại: 530
ISBN: 0816058806
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 66004 Định dạng: PDF
The Facts on File dictionary of mathematics
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : Facts on File , 2005
Ký hiệu phân loại: 510.3
ISBN: 081605651X
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 75759 Định dạng: PDF
The Facts on File calculus handbook
Tác giả: Maor Eli,
Thông tin xuất bản: New York : Facts on File , 2003
Ký hiệu phân loại: 515
ISBN: 081604581X
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 78184 Định dạng: PDF
The Facts on File encyclopedia of health and medicine
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York NY : Facts On File , 2007
Ký hiệu phân loại: 610.3
ISBN: 0816060630
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 27665 Định dạng: PDF
The Facts on File marine science handbook
Tác giả: McCutcheon Scott,
Thông tin xuất bản: New York : Facts on File , c2003
Ký hiệu phân loại: 551.46
ISBN: 0816048126 (acid-free paper)
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
The Facts on File companion to the American novel
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : Facts on File , c2006
Ký hiệu phân loại: 813.003
ISBN: 0816045283 (hardcover : alk. paper)
Bộ sưu tập: Văn học
The Facts on File dictionary of forensic science
Tác giả: Bell Suzanne,
Thông tin xuất bản: New York : Facts on File , 2004
Ký hiệu phân loại: 363.253
ISBN: 0816051313
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 44413 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục