Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1 kết quả (0.6199578 giây)
Advertising and public relations
Tác giả: Tymorek Stan,
Thông tin xuất bản: New York : Ferguson , 2010
Ký hiệu phân loại: 659.023
ISBN: 0816079617
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 145913 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục