Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 23 kết quả (0.1874961 giây)
FBI agent
Tác giả: Karlitz Gail,
Thông tin xuất bản: New York : Ferguson , 2007
Ký hiệu phân loại: 363.2502373
ISBN: 0816067589
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 49770 Định dạng: PDF
Food and culinary arts
Tác giả: Mondschein Ken,
Thông tin xuất bản: New York NY : Ferguson , 2009
Ký hiệu phân loại: 647.95023
ISBN: 0816075999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 71338 Định dạng: PDF
Communication skills.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : Ferguson , 2004
Ký hiệu phân loại: 651.7
ISBN: 0816055173
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 76001 Định dạng: PDF
Professional ethics and etiquette
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : Ferguson , 2004
Ký hiệu phân loại: 650.1
ISBN: 0816055238
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 92940 Định dạng: PDF
101 tips for graduates : a code of conduct for success and happiness in your professional life
Tác giả: Morem Susan,
Thông tin xuất bản: New York NY : Ferguson , 2005
Ký hiệu phân loại: 650.1
ISBN: 0816056765
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 92941 Định dạng: PDF
Career opportunities in travel and hospitality
Thông tin xuất bản: New York : Ferguson , 2010
Ký hiệu phân loại: 910.23
ISBN: 0816077312
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ID: 96300 Định dạng: PDF
101 tips for graduates : a code of conduct for success and happiness in your professional life
Tác giả: Morem Susan,
Thông tin xuất bản: New York : Ferguson , 2010
Ký hiệu phân loại: 650.1
ISBN: 0816082251
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 104094 Định dạng: PDF
Career Opportunities in The automotive industry
Tác giả: Kennedy G Michael,
Thông tin xuất bản: New York : Ferguson , 2005
Ký hiệu phân loại: 629.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 120666 Định dạng: PDF
Careers in Focus : Automotives
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : Ferguson , 2009
Ký hiệu phân loại: 629.222
ISBN: 0816073007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 120696 Định dạng: PDF
Career ideas for kids who like science
Thông tin xuất bản: New York : Ferguson , 2007
Ký hiệu phân loại: 502.3
ISBN: 0816065497
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 138411 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục