Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 49 kết quả (0.4399951 giây)
Corporate Financial Accounting and Reporting
Tác giả: Sutton Tim,
Thông tin xuất bản: New York NY : Financial times , 2000
Ký hiệu phân loại: 657.96
ISBN: 0273676202
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 123482 Định dạng: PDF
Financial accounting for decision makers
Tác giả: Atrill Peter,
Thông tin xuất bản: Harlow England New York : Financial Times , 2011
Ký hiệu phân loại: 658.15
ISBN: 9780273740391
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 154716 Định dạng: PDF
Core Python programming
Tác giả: Chun Wesley,
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 0130832928
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 38044 Định dạng: CHM
The IT payoff : measuring the business value of information technology investments
Tác giả: Devaraj Sarv,
Thông tin xuất bản: New York : Financial Times Prentice Hall , 2002
Ký hiệu phân loại: 658.15
ISBN: 0130650749
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 40732 Định dạng: PDF
Corporate finance and investment : decisions & strategies
Tác giả: Pike Richard,
Ký hiệu phân loại: 658.15941
ISBN: 0273695614
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 46878 Định dạng: PDF
Risk management in emerging markets : how to survive and prosper
Tác giả: Olsson Carl,
Thông tin xuất bản: Harlow : Financial Times Prentice Hall , 2002
Ký hiệu phân loại: 658.155
ISBN: 027365618X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 47990 Định dạng: PDF
Business Continuity Management : How to protect your company from danger
Tác giả: Gallagher Michael,
Thông tin xuất bản: : Financial Times Management , 2002
Ký hiệu phân loại: 658.4056
ISBN: 0273663518
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 62570 Định dạng: PDF
Investment fables : exposing the myths of "can't miss" investment strategies
Tác giả: Damodaran Aswath,
Ký hiệu phân loại: 332.6
ISBN: 0131403125
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 65693 Định dạng: PDF
First steps in economic indicators
Tác giả: Temple Peter,
Ký hiệu phân loại: 330.9
ISBN: 0273659111
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 66047 Định dạng: PDF
Traders, guns and money : knowns and unknowns in the dazzling world of derivatives
Tác giả: Das Satyajit,
Thông tin xuất bản: New York : Financial Times Prentice Hall , 2006
Ký hiệu phân loại: 332.6457
ISBN: 0273704745
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 67103 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục