Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 270 kết quả (0.7300529 giây)
Focal Easy Guide to Photoshop CS2
Tác giả: Hinkel Brad,
Thông tin xuất bản: kd : Focal Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 006.686
ISBN: 0240520017
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 12460 Định dạng: PDF
The technology of video and audio streaming
Tác giả: Austerberry David,
Thông tin xuất bản: USA : Focal Press , 2004
Ký hiệu phân loại: 006.7876
ISBN: 0240805801
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 12889 Định dạng: PDF
The Focal easy guide to DVD Studio Pro 3
Tác giả: Young Rick,
Thông tin xuất bản: : Focal Press , 2004
Ký hiệu phân loại: 006.696
ISBN: 0240519345
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 13131 Định dạng: PDF
The business of streaming and digital media
Tác giả: Rayburn Dan,
Thông tin xuất bản: : Focal Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 006.7876
ISBN: 0240805984
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 13251 Định dạng: PDF
Modern Recording Techniques
Tác giả: Huber David Miles,
Thông tin xuất bản: USA : Focal Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 621.389
ISBN: 0240806255
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 15289 Định dạng: PDF
Digital Nature Photography : The Art and the Science
Tác giả: John,
Thông tin xuất bản: : Focal Press , 2007
Ký hiệu phân loại: 778.93
ISBN: 0240808568
ID: 15290 Định dạng: CHM
Dialogue Editing for Motion Pictures : A Guide to the Invisible Art
Tác giả: Purcell John,
Thông tin xuất bản: USA : Focal Press , 2007
Ký hiệu phân loại: 791.43
ISBN: 0240809181
ID: 15291 Định dạng: PDF
Advanced Photoshop Elements 4.0 for digital photographers
Tác giả: Andrews Philip,
Thông tin xuất bản: : Focal Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 006.686
ISBN: 0240519906
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 16918 Định dạng: PDF
Focal Easy Guide to Maya 5 : For new users and professionals: For New Users and Professionals
Tác giả: Patnode Jason,
Thông tin xuất bản: : Focal Press , 2004
Ký hiệu phân loại: 006.696
ISBN: 0240519523
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 16978 Định dạng: PDF
Film Directing Fundamentals : See Your Film Before Shooting
Tác giả: Proferes Nicholas,
Thông tin xuất bản: : Focal Press , 2004
Ký hiệu phân loại: 791.430233
ISBN: 0240805623
ID: 16982 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục